top of page

Deze disclaimer is van toepassing op iedere pagina van de website www.Verventa.be voorzien door Multicalor Industries NV.

 

Aangeboden informatie

De informatie op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan bijgevolg dus niet als persoonlijk advies worden gebruikt.

De inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens zijn eigendom van Multicalor, tenzij anders vermeld. De afbeeldingen, teksten, video –en geluidsbestanden opgenomen in deze website, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Multicalor worden gebruikt of gereproduceerd.

Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons dat meedelen en dit brengen wij dan zo snel mogelijk in orde.

Links met andere websites

In het geval dat links in stand werden gebracht met andere sites, is Multicalor niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van zoekinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat het internet materiaal bevat dat oncorrect of schadelijk kan zijn; en erkent dat Multicalor geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk oncorrect of schadelijk materiaal.

Wijzigingen

Multicalor behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Vragen

Heeft u vragen ? Dan kunt u vrijblijvend, elke werkdag van 8 tot 16.30 uur, terecht op het nummer +32 (0)15 29 03 03.

bottom of page